Avantatges de la digitalització rural

La digitalización rural: el gran aliado (iStock).

Creies que la digitalització era important? Continua llegint i et demostrarem que ho és encara més en les zones rurals! L’objectiu de la digitalització rural és acabar amb la bretxa digital per a incentivar la igualtat d’oportunitats tecnològiques, de comunicació i d’ocupació. És la gran aliada per al món rural! No t’ho creus? Mira aquestes dades:

El 16% de la població espanyola està empadronada en municipis rurals (7,57 milions), d’entre ells 2,4 milions tenen problemes com la falta d’accés a internet d’almenys 100 MBPS. Això és una cosa necessària per a l’educació, la salut i el comerç, per això, és tan important no quedar-se enrere.

Aquesta digitalització comporta també l’impuls per a emprendre en sectors propis com l’agricultura i la ramaderia que podrien comptar amb infraestructures tecnològiques. Aquest ofici de manera intel·ligent podrà optar per l’ús de drons, sensors, anàlisis de dades… Sabem que no és fàcil, ja que existeixen factors econòmics, desconeixement i desconfiança, però realment és una necessitat vital per a la supervivència en el futur. Per què val la pena? T’ho expliquem!

1. Tipus de digitalització i avantatges

La digitalització és el procés de conversa de mitjans analògics a digitals. El format digital utilitza els dígits 1 i 0 per a interpretar les dades rebudes i enviades.

Els principals tipus són: digitalització de documents o d’informació (factures, arxius o informació), digitalització de processos (eines digitals com a formularis, correus electrònics, llocs web, videoconferències, xarxes socials…) i la digitalització com a model de negoci (botiga en línia (e-commerce), una app de gestió (eAgora), de repartiment o una web de lloguer d’apartaments). Aquestes tecnologies també milloren l’administració pública, permetent una major transparència i eficiència.

Per a les empreses existeixen nombroses avantatges: simplifica l’accés i l’emmagatzematge de documents, té una disponibilitat 24 hores i 7 dies a la setmana, compta amb una major seguretat documental, redueix costos, augmenta la productivitat, agilitza els processos, millora l’experiència de cara al client, incentiva el treball en equip i afavoreix la diferenciació. Com a conseqüència, tot això impulsa l’emprenedoria i la creació d’ocupació.

2. Claus per aprofitar els avantatges

Per aprofitar els avantatges de la digitalització i minimitzar els costos ha de ser un procés inclusiu. T’oferim aquests principis clau:

  1. Perquè funcioni, s’ha de dotar d’habilitats digitals als habitants, estic comportarà un benefici econòmic per a ells.
  2. Alinear els processos i estratègies amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquests reptes han de respondre a les necessitats i expectatives.
  3. S’ha d’adaptar la digitalització als contextos mitjançant la participació de les parts interessades locals. Aconseguir aquesta perspectiva multinivell i multifactor per als diferents nivells.
  4. Evitar la marginació i polarització mitjançant polítiques actives d’inclusió digital per a escoltar i implicar a tots els grups socials i econòmics del medi rural.
  5. Desenvolupar ecosistemes digitals locals que vinculin les necessitats locals amb el coneixement digital (integrar agents, infraestructures, aplicacions digitals, dades i serveis).
  6. Implementar models de governança adaptats i adaptables de manera coherent i consistent.
  7. Dissenyar instruments de política per a la digitalització sostenible que facin costat a les comunitats locals en el desenvolupament i implementació de plans d’acció.

3. Reptes del desenvolupament digital

Existeixen facilitats que poden servir d’oportunitats per a la implementació del procés: hi ha menys competència, per la qual cosa és més fàcil crear un negoci nou, els costos de compra i lloguer són menors… entre altres.

Però existeixen uns reptes també a tenir en compte. Quins?

  • Es dedica major quantitat d’inversions públiques a millorar les infraestructures i serveis que generin noves oportunitats econòmiques i laborals, però continua havent-hi una gran dependència d’aquestes ajudes.
  • Existeixen llançadores dedicades a donar suport a startups en el món rural, però molt poques. És necessari major suport a l’emprenedoria.
  • Els emprenedors necessiten ecosistemes innovadors que possibilitin la creació i comercialització de béns i serveis.
  • Hauria de fomentar-se l’existència de centres de formació i digitalització regionals.
  • Es necessitaria un alineament amb polítiques europees de desenvolupament intel·ligent del territori.

T’ha servit? Ara coneixes la importància d’aquest procés, la seva influència i els seus avantatges. És una peça fonamental avui dia, només cal fer el pas! Ho fem?

eAgora és una eina que pot ajudar-te. Implica digitalització, eficiència i rapidesa. És una app que ajuda a agilitzar els processos, acostar als ciutadans, fer-los partícips dels temes del seu municipi i, per tant, millora la productivitat d’aquest.

La digitalització rural és una oportunitat per a millorar la vida de les persones d’aquestes àrees i impulsar el desenvolupament econòmic i social en aquestes regions.

Compartir

También te puede interesar

¿Necesitas ayuda?