Compliment de llei de protecció de dades en aplicacions municipals

Un dels grans reptes que tenim com a societat i l’administració pública en particular, és la protecció de les nostres dades de caràcter personal, al costat de tot el que implica la privacitat i l’ús que es fa d’ells. La legislació ha evolucionat durant estes últims anys i la normativa europea RGPD ha arribat fa […]