Sequera i responsabilitat: el paper de les Comunitats de Regants

Sequía y responsabilidad: el papel de las Comunidades de Regantes

Enguany, Espanya continua bregant amb una sequera severa que està afectant sectors vitals com l’agricultura i indústria. La falta de pluges ha resultat en un descens significatiu de les precipitacions, embassaments amb nivells baixos, declaracions d’emergència agrícola en diverses regions i pèrdua d’ocupacions en el sector agrícola.

 • Les precipitacions han estat un 30% més baixes que la mitjana històrica.
 • L’aigua embassada es troba al 30% de la seva capacitat.
 • S’han declarat zones d’emergència agrícola en 14 comunitats autònomes.
 • S’han perdut més de 100.000 llocs de treball en el sector agrícola.
 • El cost econòmic de la sequera s’estima en 10.000 milions d’euros.

A més, l’impacte mediambiental és evident amb rius secs, embassaments minvats i el constant risc d’incendis forestals.

En aquesta problemàtica situació, les comunitats de regants juguen un paper crucial en la gestió de l’aigua de reg, la reducció del consum i l’adaptació a les condicions de sequera.

 

El rol fonamental de les comunitats de regants davant la sequera

Les comunitats de regants exerceixen una funció vital en el sistema agrícola espanyol. Han experimentat dues modernitzacions importants, amb la incorporació del reg per degoteig i l’adopció de fonts d’energia més netes i sostenibles, la qual cosa ha portat a una significativa reducció del consum d’aigua i estalvis en costos per als agricultors. Ara, es troben en el procés d’implementar una tercera modernització: la digitalització. Aquesta nova fase implica el control i quantificació precisa dels volums d’aigua utilitzats mitjançant tecnologies avançades com a satèl·lits, sondes i comptadors. La digitalització proporciona una eina poderosa per a millorar l’eficiència i la gestió de l’aigua en un context de sequera.

En aquesta situació de sequera, les comunitats de regants estan apostant per:

 • Conscienciació i Educació: Promoure campanyes per a conscienciar sobre la importància d’una gestió sostenible de l’aigua i educar en pràctiques de reg eficient i conservació hídrica.
 • Pràctiques de Reg Sostenible: Impulsar l’ús de tecnologies i tècniques de reg més sostenibles, com el reg per degoteig i la microaspersió, per a reduir el desaprofitament i augmentar la productivitat agrícola.
 • Recerca i desenvolupament: Invertir en recerca per a millorar les pràctiques de gestió de l’aigua i adaptar-se a les condicions canviants de sequera.
 • Implementació d’eAgora: Aprofitar la digitalització i la plataforma eAgora per a una gestió més informada i eficient de l’aigua, amb dades en temps real i detecció de pèrdues. A més de les seves funcionalitats de comunicació i participació que ajuden a mantenir a tota la comunitat informada en temps real gràcies als xats, incidències i notificacions, entre altres.

Comença gratis

 

 • Cooperació i Col·laboració: Treballar en conjunt amb administracions i organitzacions agrícoles per a desenvolupar plans d’emergència i estratègies d’adaptació compartides.
 • Diversificació de Fonts d’Aigua: Utilitzar aigües reciclades, regenerades i dessalades per a alleujar la pressió sobre les fonts d’aigua dolça.
 • Promoció de l’Eficiència Energètica: Avançar cap a fonts d’energia més netes i renovables per a reduir l’impacte ambiental i els costos operatius.

 

Tecnologia eAgora: empoderant la gestió de l’aigua i la comunitat de regants

Amb la implementació d’eAgora, les comunitats de regants poden aprofitar al màxim la digitalització i comptar amb una plataforma all-in-one que optimitza la gestió de l’aigua de manera informada i eficient. Gràcies a les seves funcionalitats avançades, eAgora permet obtenir dades en temps real i realitzar una detecció ràpida de pèrdues, la qual cosa contribueix a una utilització més sostenible d’aquest recurs vital.

Comença gratis

 

Però els avantatges de eAgora no es detenen aquí. La nostra plataforma també ofereix solucions per a millorar la comunicació i participació dins de la comunitat de regants. Mitjançant xats, incidències i notificacions, entre altres funcionalitats, eAgora manté a tots els membres informats en temps real. Això promou una major interacció i col·laboració entre els integrants de la comunitat, la qual cosa resulta en una presa de decisions més àgil i col·lectiva.

La combinació de la tecnologia d’avantguarda i les funcionalitats d’eAgora crea un entorn en el qual la comunitat de regants pot abordar de manera proactiva els desafiaments del maneig de l’aigua i millorar l’eficiència en el seu ús. Amb eAgora, la gestió de l’aigua es transforma en un procés més transparent i participatiu, permetent a la comunitat treballar en conjunt per al benefici de tots els usuaris i l’entorn ambiental. Comença ara gratis!

Compartir

También te puede interesar

¿Necesitas ayuda?