Com gestionar els impagaments a la teva comunitat de veïns

la gestión de impagos en una comunidad de vecinos puede ser un desafío

La gestió en una comunitat de veïns pot ser una cosa tediosa, complicat, delicat, frustrant… I més si cal bregar amb temes com els impagaments! Però és una cosa important que cal abordar amb eficàcia per a assegurar la sostenibilitat financera de la comunitat. Bregar amb la morositat és un dels principals problemes que poden trobar-se en una comunitat, però existeixen solucions tant extrajudicials com judicials.

La morositat en les comunitats de veïns ha augmentat a Espanya des del començament de la pandèmia: un 5% en 2020, en comparació a anys posteriors (segons el Col·legi General d’Administradors de Finques).

En aquest post, et proporcionarem alguns consells pràctics sobre com gestionar els impagaments a la teva comunitat de veïns. Continua llegint i pren nota!

Comença gratis

 

1. Tipus d’impagament

Quina és la raó de no pagar en una comunitat de veïns? La recurrència i disconformitat són els elements que marquen els tipus d’impagament:

Impagaments puntuals o recurrents: Un puntual es deu a una manca de liquiditat en aquest moment i un recurrent atén a una manca de voluntat.

Impagament per disconformitat: No s’ha arribat a un acord a la junta sobre un abonament en concret i el deutor considera vulnerats els seus drets i no accedeix a pagar. S’ha d’explicar la situació, la comunitat ha decidit per votació una actuació i tots els propietaris han d’acatar-la.

La comunicació i l'ambient en una comunitat és determinant (iStock).
La comunicació i l’ambient en una comunitat és determinant (iStock).

2. Com gestionar els impagaments

És aconsellable optar en primer lloc per la via amistosa especialment amb aquells que és per una mala ratxa econòmica. Un acord extrajudicial és suficient per a posar fi al problema.

Per a això és necessari que la comunitat ofereixi al veí morós facilitats per al pagament i un marge de temps perquè millori la seva situació: una reducció temporal de les quotes o el seu ajornament fins que recuperi el seu nivell d’ingressos. No obstant això, la falta d’un acord no deixa més opció que optar per la via judicial, per al que és necessari l’aprovació del deute a la junta (se li notificarà al deutor).

Et deixem aquests consells pràctics  per no haver d’arribar a majors:

  1. Estableix una política clara de pagaments: és important establir una política clara de pagaments que sigui coneguda per tots els propietaris (terminis de pagament, formes de pagament acceptables, i fins i tot sancions en cas d’impagaments).
  2. Realitza un seguiment dels pagaments:  porta un registre dels pagaments realitzats per cada propietari i assegurat que aquests s’ajusten a la política establerta. Si algú s’endarrereix, comunica-ho immediatament per recordar-s’ho.
  3. Comunica la situació als propietaris: si un propietari té un impagament, és important que li comuniquis de manera clara i educada (explica-li la situació i les conseqüències de no complir amb les seves obligacions).
  4. Proporciona opcions de pagament:  com hem comentat, un propietari pot estar passant per una situació difícil i no pugui complir amb els seus pagaments. Per això, ofereix pagament a terminis o acords de pagament que li permetin posar-se al dia sense enfrontar sancions.
  5. Pren mesures legals:  si el propietari segueix sense pagar tot i les advertències i opcions de pagament, hauràs de prendre mesures legals per a protegir els interessos financers de la comunitat. Això pot incloure la contractació d’un advocat perquè enviï una carta de requeriment de pagament, o fins i tot iniciar un procediment judicial per a recuperar el deute.
  6. Mantingues una bona comunicació: la comunicació oberta i efectiva és clau per a gestionar els impagaments. Mantingues als propietaris informats sobre la situació i les accions que s’estan prenent per recuperar els pagaments endarrerits.

En resum, la gestió d’impagaments en una comunitat de veïns pot ser un desafiament, però amb una política de pagaments clara, seguiment adequat, comunicació efectiva, opcions de pagament i mesures legals en cas de ser necessari, es pot manejar de manera efectiva. Recorda: mantenir una bona relació amb els propietaris i la comunitat és fonamental per a aconseguir un ambient harmònic i agradable.

Tens una opció de comunicació i participació per a la teva comunitat  gratis, ràpida i a l’abast de la teva mà. eAgora App farà que aquests pagaments siguin immediats i fàcils! Una raó més per la qual no podran excusar-se. gratis, ràpida i a l’abast de la teva mà. eAgora App farà que aquests pagaments siguin immediats i fàcils! Una raó més per la qual no podran excusar-se. I, a més, tindreu moltíssimes utilitats més que us vindran com anell al dit:gestió de les reunions/juntes, informacions, votacions, propostes… Descarrega-te-la ja i connecta amb la teva comunitat!

Comença gratis

Compartir

También te puede interesar

¿Necesitas ayuda?